FRTA KNOWLEDGE

Scripta manent, verba volant

Get Adobe Flash player

De filosofie

Kennis is gelijk toepasbaar      

FRTA Knowledge Business training & Advice werkt volgens een eigen filosofie. De kernwoorden daarin zijn marktgericht, bedrijfsgericht, gastgericht, resultaatgericht. Vooral het denken en doen staat daarbij steeds centraal. De trainingen en adviezen zijn geen uiteindelijk doel, maar een weg waarlangs cursisten hun doel bereiken.

In de fase van voorbereiding, advies en trainen van de commerciele vaardigheden is de implementatie van het geleerde, de evaluatie en de mogelijke follow-up bepalend voor uw succes. Marktgericht denken en doen zijn daarin de sleutels tot het succes.

Of het nu gaat om trainingen on-the-job, sessies in een exclusieve omgeving, brainstorm sessies, mystery-shopping, te allen tijde staat uw bedrijf, instelling centraal. Een onderwijskundige methodiek en didactiek die er zorg voor draagt dat de training en het advies van vandaag, leidt tot het succes van morgen.

 

Leren ervaren

In de commerciele trainingen van FRTA Knowledge Business training & Advice is het doen van rollenspelen, eventueel met professionele acteurs, een vast onderdeel. Het rollenspel is de meest effectieve beinvloeding van de menselijke gedragingen. Door de jarenlange ervaring en de optimale voorbereiding van de training, zijn de trainers optimaal toegerust voor die ene specifieke rol: die van klant / gast. 

Het geheim van FRTA Knowledge Business training & Advice en tevens het succes van de commerciele trainingen ligt in de zo belangrijke communicatie over en weer. De deelnemers worden op die manier actief betrokken bij het te bereiken commerciele succes in de toekomst. Zelfwerkzaamheid, zelf kritiek, zelf verbetering zijn de vaardigheden die daarbij gestimuleerd worden.

Zien doen, is bewust worden van de verandering. 

Bewust worden van de verandering geeft inzicht. 

Inzicht geeft de motivatie tot doen.

 

De dag er na 

Een belangrijke schakel in het te bereiken succes is de day after.
FRTA Knowledge Business training & Advice adviezen en trainingen zijn gericht op het aanreiken van praktisch werkbare handvatten. 
Handvatten die direct toepasbaar zijn in uw dagelijkse commerciele praktijk. Eventueel kan er zelfs voor een deelnemer een persoonlijk coachingsplan worden opgesteld. 

 

De sleutel van uw succes

De heldere aanpak van FRTA Knowledge Business training & Advice zorgt ervoor dat u een betere performance heeft. Na weken zelfs maanden moet er nog worden nagedacht over de aangeleerde vaardigheden. Daarvoor is een langdurige motivatie nodig. Het scherp houden van uw organisatie zodat er geen fase van bedrijfsmoeheid of bedrijfsblindheid gaat optreden.

Ook hiervoor is een coachingsplan op te stellen die een centraal onderdeel kunnen vormen bij het veranderingsproces.

sleutel succes

 

 

Advies als onderdeel  

Advisering is een belangrijk onderdeel in de aanpak van FRTA Knowledge Business training & Advice.
Door de jarenlange ervaring met bedrijfsprocessen en vooral commerciele bedrijfsprocessen zijn er tal van invalshoeken mogelijk.

In samenwerking met u wordt een commercieel traject opgezet met als einddoel de meest effectieve trainingsaanpak. Op die manier wordt het advies een rode draad in uw rendementsverbetering. 

FRTA Knowledge iets voor U ?  

Naast de moderne didactische methoden, de resultaatgerichte aanpak, uw nauwe betrokkenheid zijn belangrijke argumenten om te kiezen voor ons.

Daarnaast is er nog een belangrijk element dat in uw voordeel is, namelijk de ervaring van de trainers. De trainers zijn stuk voor stuk mensen die uit de praktijk komen, getraind en gemotiveerd zijn om het beste in uw mensen naar boven te halen.

Dit alles maakt FRTA Knowledge Business training & Advice een ideale trainingspartner voor u. In de praktijk betekent dat onze referentielijst de namen bevat van landelijke en regionale overheden, ondernemingen in handel, industrie, financiele dienstverlening, telecommunicatie en detailhandel.   

Daarnaast verschijnen er in diverse vakbladen artikelen over marketing, sales & management .

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Markz logo zwart

Visitors

1608468


3.27%
14.16%
5.22%
1.92%
1.28%
74.15%

Your IP:3.239.109.55