FRTA KNOWLEDGE

Scripta manent, verba volant

Get Adobe Flash player

Training & Advies

Trainingen 

Training, opleiding en vaardigheidstraining is een investering in de toekomst.
Investeren in mensen die voor uw bedrijf representatief zijn. Mensen die de schakel vormen tussen de huidige klant, potentiele klant en uw bedrijf.

Bij bedrijfsgerichte trainingen, maatwerk trainingen zijn er een aantal criteria ontwikkeld die nauw aansluiten bij de FRTA Knowledge business training & advice filosofie.
Deze criteria hebben geleid tot een aantal zaken die aanwezig dienen te zijn in de trainingen:
 

Fundamenten van het bedrijf 

Deze fundamenten stellen FRTA Knowledge business training & advice in staat te handelen op een wijze die aansluit bij de organisatie. Daardoor wordt het beste uit de organisatie gehaald en uit de deelnemer zelf. 

De visie

Het leveren van onderscheidende trainingen, opleidingen aan enthousiaste, tevreden deelnemers kan alleen maar tot stand gebracht worden door trainers en adviseurs die professioneel samenwerken om de commerciele resultaten van uw onderneming te verbeteren.

Passie

Passie is tevreden zijn. Zich betrokken voelen bij het team met werken en als team denken. Passie zorgt ervoor dat de deelenemer (werknemer) betrokken is en zich niet laat vastleggen in principes, normen of waarden. De deelnemer krijgt daarbij een bepaalde gedrevenheid. Dit kan uiten in bijvoorbeeld; uitstraling, houden van, enthousiasme en de drang om beter te willen zijn dan de concullega's en tenslotte om het bedrijf te helpen een top positie in te laten nemen. Want het motto hierbij is:

 

Passie is geweldig. 

Passie is een drijfveer. 

Passie geeft energie. 

Passie zorgt voor de nodige balans tussen

economisch denken, rendement en het leven. 

 

Principes als norm 

Voor een ieder gelden dezelfde principes. Voor veel deelneemrs is een principe, een norm. In veel gevallen is dat ook zo, maar in detail kunnen veel principes niet als normaal worden gezien. De intensiteit van de training zorgt ervoor dat deelneemrs een goed en wel overwogen kijk krijgen op de normen en waarden en de principes als geheel.

 

Intuitief ondernemerschap en arbeidsparticipatie

 

Voor velen in deze samenleving geldt tegenwoordig dat delen en met elkaar samenwerken een doel is geworden. In harmonie de zaken oppakken en verwerken. Ook dit betekent een nieuwe stap in de ontwikkeling van professionaliteit. De volgende stappen geven daarbij de richting aan:

 

Scheppen is een proces van groei

Luisteren is een proces van grenzen zoeken

Bouwen is een proces van activititeiten

Waarnemen is een proces van open staan

 


Professionaliteit

Professionaliteit zorgt ervoor dat mensen plezierig kunnen samenwerken. Op die manier ontstaat er een werksfeer die positieve invloed heeft op de communicatie, teamspirit, en respect voor elkaar. Klanten verwachten dat een professionele organisatie en de daarbij professionele medewerker op de hoogte is van ontwikkelingen in het vakgebied. Dit vakgebied in de gaten houdt en een attractieve gesprekspartner kan zijn. Professionals weten wat ze willen, zeggen wat ze denken, steken hun nek uit, en stellen steeds het belang van de klant voorop. De drang om te winnen, te verbeteren, te vernieuwen draagt bij tot een klantgerichte aanpak van huidige en toekomstige klanten.

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Markz logo zwart

Visitors

2377289


2.37%
14.43%
5.07%
1.42%
0.88%
75.83%

Your IP:35.174.62.162